Hỗ trợ người nghèo ảnh hưởng dịch COVID -19


08/05/2020 Tin tức Hồng Phát

Ngày 7-5, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát (Công ty Hồng Phát) kết ...

Xem thêm

Khu dân cư Cái Sơn Hàng Bàn ( Khu B)


15/02/2020 Tin tức Hồng Phát

Khu dân cư Cái Sơn Hàng Bàng (Khu B) (Khu Nhà ở Hồng Phát): Theo quyết định ...

Xem thêm

Khu dân cư Cái Sơn Hàng Bàn ( Khu A)


15/02/2020 Tin tức Hồng Phát

Khu dân cư Cái Sơn Hàng Bàng (Khu A) (Khu Nhà ở Hồng Phát): Theo quyết định ...

Xem thêm